HIN101 Basic Vocabulary in Hindi
Download Xdvng
Install Xdvng
Alphabet
Numbers
Colors
Parts of speech
Identification
Basic Vocabulary
Conversations
Home
A > B <C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y
Meaning: Hindi: Pronunciation: Usage: Hindi: Pronunciation:
bad
bad
baěra buraa  
because ca▄˙ek cuuki  
brain
brain
edmaa^a dimaag (m)  
both d<na<° don§  
birth
birth
janma janma (m)  
besides, in addition to k­ Alaavaa ke alaavaa  
book
book
ektaaba kitaab (f)  
boy
boy
la_ka laRkaa  
but la­ekna lekin  
breakfast
breakfast
naaStaa nashtaa (m)  
baggage, goods, stuff, tools
baggage, goods, stuff, tools
saamaana saamaan (m)  
body
body
Sarir shariir (m)  
back vaapasa vaapas  
bad
bad
Qaraba xaraab  

Take a Quiz on the Basic Vocabulary

© 2005 Jishnu Shankar, South Asia Center, Syracuse University.