ePr rama A>r ravaNa ma yaع h<taa h.  ravaNa maara jaataa A>r rama saitaa lxmaNa A>r hnamaana k saaTa vaapasa Aya<Dyaa la>X Aata h.

10.jpg (26770 bytes)

HAMPI RAMAYANA


 

 

Ravan is killed in the battle with Ram.

 

Sound (227K WAV file)

Previous

Last

Next

Vocabulary