VOCABULARY FOR KUMBH-MELA 02

1998 ma­° In 1998 Audio.gif (91 bytes)
herżar ma­° lagaa Taa Was held in Haridwar Audio.gif (91 bytes)
yah Ok O­saa ma­laa h˛ This is such a  fair Audio.gif (91 bytes)
ejasama­° In which Audio.gif (91 bytes)
saar­ ehnděstaana sa­ From all over India Audio.gif (91 bytes)
saaDaě santa Sages and Saints Audio.gif (91 bytes)
yaha˙ Here Audio.gif (91 bytes)
taiTaŘ snaana Holy dip Audio.gif (91 bytes)
krna­ To do Audio.gif (91 bytes)
Aata­ h˛° Come Audio.gif (91 bytes)