KUMBH-MELA 08

khi°-khi° ba˛Ykr Dyaana lagaata­ yaa eBaxaa maa˙gata­ saaDaě yaa fkir Bai edKa jaata­ h˛°.   mahatmaaA<° sa­ k┘mBa-ma­laa Bara rhtaa h˛. kumbh08.jpg (99049 bytes) At some places one can see meditating or alms-seeking saints or faqirs.   Kumbh-Mela remains full of great souls.

 

 

Vocabulary

Next

Previous